AEX blijft in stijgende trend

WAvisie’s KT-scenario AEX-index (AEX)

Update-reden: AEX brak na dalende magenta weerstand nu ook boven de horizontale weerstand op 446 / tevens opwaartse RSI-uitbraak als bevestiging / zeer sterk gekalmeerde DMI bevestigt dat beeld ook nog eens / kans op terugval tot potentiele OKSF met neklijn rond 410 is nog wel mogelijk maar boven 446 drastisch afgenomen / boven 446 kan de AEX naar 458-463 stijgen / boven 458-463 naar 478 / boven 478 naar 510.

Mening: (bij)kopen boven 446 met 1e KD 458-460,  2e KD 478 en 3e KD 510 / onder 446 oppassen of zelfs verkopen ivm risico op daling naar 410 / onder 410 verkopen v.w risico op daling naar 375.

Trend: stijgend tussen 446 en 458-463.

Potentieel: 12-17 punten in 1-3 mnd; goed bruikbaar.

Aandelen: kopen boven 446 met KD 458-463.

Opties: koop boven 446 ’n call, KD 458-463.

Turbo’s: koop boven 446 ‘n TL, gem. HB, KD 458-463.

Technisch risico: hoog; onder 446 + bij 458-463 erg hoog.

Volatiel: matig; onder 446 sterk; boven 458-463 licht.

Speculatief: sterk; onder 446 erg sterk; bij 458-463 zeer sterk.

WAvisie’s positief KT-scenario

Trend: stijging tussen 463 en 500-510 via tussenweerstand 478.

Potentieel: 37-50 punt in 2-5 mnd; mogelijk enkele keren bruikbaar.

Aandelen: koop boven 463 met KD 500-510; daar verkopen.

Opties: Koop boven 463 ’n call, koersdoel 500-510.

Turbo’s: Koop boven 463 ‘n TL, gem. hefboom, koersdoel 500-510.

Technisch risico: onder 463 + bij 500-510 zeer hoog.

Volatiel: matig; onder 463 zeer sterk; boven 510 erg sterk.

Speculatief: licht; onder 463 sterk; boven 510 erg licht.

WAvisie’s positievere KT-scenario

Trend: stijgend tussen 510 en 560.

Potentieel: ca 50 punten in ca 3-8 mnd.

Aandelen: koop boven 510 naar 560.

Opties: koop boven 510 ’n call, KD 560.

Turbo’s: koop boven 510 ‘n TL, hoge HB, KD 560.

Technisch risico: erg laag; onder 510 erg hoog; bij 560 extreem hoog.

Volatiel: matig; onder 510 sterk; bij 560 extreem.

Speculatief: licht; onder 510 matig; boven 560 zeer sterk.

WAvisie’s negatief KT-scenario

Trend: daling tussen 446 en 410.

Potentieel: 36 punten in 2-4 mnd; mogelijk meerdere keren bruikbaar.

Aandelen: koop boven 410 met KD 446; daar verkopen.

Opties: koop onder 446 ‘n put, KD 410. Koop boven 410 ’n call, KD 446.

Turbo’s: koop onder 446 ’n TS, lage HB, KD 410. Koop boven 410 ‘n TL, gem. HB, KD 446.

Technisch risico: erg hoog; onder 410 zeer hoog; boven 446 matig.

Volatiel: sterk; onder 410 zeer sterk; boven 446 sterk.

Speculatief: erg sterk; onder 410 zeer sterk; boven 446 matig.

WAvisie’s negatievere KT-scenario

Trend: daling tussen 410 en max 375.

Potentieel: 35 punten in 2-4 mnd; redelijk bruikbaar.

Aandelen: koop boven 375 met KD 410; daar verkopen.

Opties: koop onder 410 ’n put, KD 375. Koop boven 375’n call, KD 410.

Turbo’s: koop onder 410 ‘n TS, lage HB, KD 375. Koop boven 375 ‘n TL, gem. HB, KD 410.

Technisch risico: erg hoog; onder 375 zeer hoog; boven 410 erg hoog.

Volatiel: erg licht; onder 375 erg sterk; boven 410 sterk.

Speculatief: erg sterk; onder 375 zeer sterk; boven 410 sterk.

Extra informatie
De WAvisie-abonnementen
start tekst pointer WAvisie heeft 4 abonnementen, te weten het basisabonnement (zelf beleggen) en 3 abonnementen (KT, MT en LT) met rekening-koppeling. Dan doen WIJ al uw huiswerk, spaart U veel kostbare vrije tijd uit en krijgt u ONS rendement. Hieronder meer:
LT-abonnement met rekeningkoppeling:
start tekst pointer Gestart op 3-8-16 met € 5000 in ECHTE euro´s (multiplier 1) en als strategie langere termijn in AEX- en AMX-aandelen is het rendement van deze portefeuille 3,5% (afgerond; stand 20-1-17). Het rendement wordt regelmatig bijgewerkt.
MT-abonnement met rekeningkoppeling:
start tekst pointer Gestart op 3-8-16 met € 5000 in ECHTE euro´s (multiplier 1) en als strategie middellange termijn in AEX- en AMX-aandelen is het rendement van deze portefeuille 3,5% (afgerond; stand 20-1-17). Het rendement wordt regelmatig bijgewerkt.
KT-abonnement met rekeningkoppeling:
start tekst pointer Gestart op 3-8-16 met € 5000 in ECHTE euro´s (multiplier 1) en als strategie korte termijn in AEX- en AMX-aandelen is het rendement van deze portefeuille 5% (afgerond; stand 20-1-17). Het rendement wordt regelmatig bijgewerkt. Meer...
Basisabonnement: zelf beleggen
start tekst pointer Op 20-9-12 gestart (€ 25.000) is deze portefeuille lucratief (koop USG scoorde b.v 100% rendement p.j)! Eerdere posities waren verkocht met € 2950 resp. € 3480 winst ! Wilt u weten hoe we dat doen ? Leer beleggen WAvisie-stijl; gekoppeld of niet ...
10 redenen om lid te worden van WAvisie
start tekst pointer WAvisie koppelt risico en rendement zodanig, dat een prima nachtrust én een duurzaam bovengemiddeld rendement mogelijk is… Zie voor de 10 redenen de linkerbuttons. Meer...
En de stijging gaat door ...
start tekst pointer Zelf beleggende WAvisie-abonnees profiteren al ruim 7 jr van ´ons´ uitroepen van de LT-bodem begin ´09; winsten tot 250% (7-2016) zijn gemeld. En er komt méér; kijk voor details naar onze analyses ... Meer...