Disclaimer

Disclaimer

De door WAvisie / http://www.wavisie.nl/ gegeven informatie wordt geacht uit betrouwbare bronnen te komen, maar er wordt geen enkele garantie wordt gegeven omtrent de juistheid ervan. De rechten op de informatie, die op de website van WAvisie (http://www.wavisie.nl/) getoond wordt, behoren toe aan WAvisie en http://www.wavisie.nl/ of haar toeleveranciers, en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor strikt persoonlijke doeleinden, mag informatie op de website of delen daarvan niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wavisie / http://www.wavisie.nl/. In het bijzonder is het de lezer uitdrukkelijk niet toegestaan informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, e-mailgroepen, bulletin boards, chatboxen of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WAvisie / http://www.wavisie.nl/.


Onder geen enkele omstandigheid kan WAvisie / http://www.wavisie.nl/, haar vertegenwoordigers en kapitaalverschaffers aansprakelijk worden gesteld voor onjuist verstrekte informatie of geleden verlies. Geen mededeling, mening of informatie door u verkregen van of namens WAvisie / http://www.wavisie.nl/ creëren enige garantie of verplichting van de kant van WAvisie / http://www.wavisie.nl/ naar u toe. Voor tot koop of verkoop van een bepaald fonds over te gaan, is het verstandig en ten zeerste aan te raden een financiële adviseur of broker te consulteren. De lezer begrijpt dat bepaalde beleggingen een hoogst speculatief karakter met zich meebrengen. Potentiële beleggers begrijpen dat ten gevolge van het mogelijk hoge risicogehalte een gehele of gedeeltelijke investering verloren kan gaan. WAvisie / http://www.wavisie.nl/ is geen geregistreerde beleggingsadviseur. Lezers moeten zich niet alleen laten leiden op de betreffende informatie, maar zouden een onafhankelijke belasting-, beleggings- en financiële adviseur moeten raadplegen met betrekking tot elke belegging.

Extra informatie
WAvisie en de AEX
start tekst pointer Gestelde koersdoelen 375, 425 en 450 allemaal zijn gehaald EN de LT-weerstand is gebroken zodat het nieuwe koersdoel maar liefst 560 wordt; te bereiken in ca. 1 jr !
Nieuw AEX-koersdoel !
start tekst pointer De AEX testte zware steun 382 uit en kreeg van ons een nieuw koersdoel: 510 ! Onze portefeuille wordt aangepast voor die komende rit; neem een abonnement (€ 0,55 p.d) en u weet welke aandelen u moet hebben ...
WAvisie en beursnieuws
start tekst pointer WAvisie brengt naast dagelijkse analyses en 2 wekelijkse nieuwsbrieven ook LIVE UPDATES van belangrijke, marktsturende macrocijfers en belangrijk politiek-financieel nieuws !
Mega-terugtest op 382; op naar 510 !
start tekst pointer WAvisie-abonnees profiteren al ruim 6 jr van ´ons´ uitroepen van de LT-bodem begin ´09; winsten van 150-250% (3-2015) zijn gemeld. Binnenkort weer naar 510 en daarna ... Meer...
Portefeuille
start tekst pointer WAvisie startte op 20-09-2012 een nieuwe portefeuille van € 25.000 en verzilverde in DEC weer een positie in USG (100% per jaar). De 1e posities waren al verkocht met € 2950 resp. € 3480 winst ! Wilt u weten hoe u ook zulke winsten kunt maken ? Neem dan e
10 redenen om lid te worden van WAvisie
start tekst pointer WAvisie koppelt risico en rendement zodanig, dat een prima nachtrust én een duurzaam bovengemiddeld rendement mogelijk is… Zie voor de 10 redenen de linkerbuttons. Meer...
Wat deed de AEX daar ?
start tekst pointer WAvisie werkt met rustgevende scenario´s; ons LT-scenario van mrt-2009 testte stijgende steun 382 uit in FEB en gaat nu onderweg naar 510; een verlenging v h scenario met 2 jr ! Neem ook een abonnement op zulke lucratieve visies ! Meer...