Disclaimer

Disclaimer

De door WAvisie / http://www.wavisie.nl/ gegeven informatie wordt geacht uit betrouwbare bronnen te komen, maar er wordt geen enkele garantie wordt gegeven omtrent de juistheid ervan. De rechten op de informatie, die op de website van WAvisie (http://www.wavisie.nl/) getoond wordt, behoren toe aan WAvisie en http://www.wavisie.nl/ of haar toeleveranciers, en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor strikt persoonlijke doeleinden, mag informatie op de website of delen daarvan niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wavisie / http://www.wavisie.nl/. In het bijzonder is het de lezer uitdrukkelijk niet toegestaan informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, e-mailgroepen, bulletin boards, chatboxen of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WAvisie / http://www.wavisie.nl/.


Onder geen enkele omstandigheid kan WAvisie / http://www.wavisie.nl/, haar vertegenwoordigers en kapitaalverschaffers aansprakelijk worden gesteld voor onjuist verstrekte informatie of geleden verlies. Geen mededeling, mening of informatie door u verkregen van of namens WAvisie / http://www.wavisie.nl/ creëren enige garantie of verplichting van de kant van WAvisie / http://www.wavisie.nl/ naar u toe. Voor tot koop of verkoop van een bepaald fonds over te gaan, is het verstandig en ten zeerste aan te raden een financiële adviseur of broker te consulteren. De lezer begrijpt dat bepaalde beleggingen een hoogst speculatief karakter met zich meebrengen. Potentiële beleggers begrijpen dat ten gevolge van het mogelijk hoge risicogehalte een gehele of gedeeltelijke investering verloren kan gaan. WAvisie / http://www.wavisie.nl/ is geen geregistreerde beleggingsadviseur. Lezers moeten zich niet alleen laten leiden op de betreffende informatie, maar zouden een onafhankelijke belasting-, beleggings- en financiële adviseur moeten raadplegen met betrekking tot elke belegging.

Extra informatie
WAvisie en de AEX
start tekst pointer Gestelde koersdoelen 375 en 425 zijn gehaald, de LT-weerstand wordt nu gebroken en ons nieuwe koersdoel wordt maar liefst 560; te bereiken in ca. 2 jr !
Nieuw AEX-koersdoel !
start tekst pointer De AEX wil boven zware weerstand 415 breken en krijgt dan van ons een nieuw koersdoel van 560 mee ! Onze portefeuille wordt aangepast voor die komende rit; neem een abonnement (€ 0,40 p.d) en u weet welke aandelen u moet hebben ...
WAvisie en beursnieuws
start tekst pointer WAvisie brengt o.m LIVE UPDATES van belangrijke, (potentieel) marktsturend macrocijfers en belangrijk politiek-financieel nieuws !
LT-stijging boven 415 intact
start tekst pointer WAvisie-abonnees profiteren al 5,5 jr van ´ons´ uitroepen van de LT-bodem begin ´09; winsten van 100-200% (10-2014) zijn gemeld. Binnenkort op naar 560 ! Wordt ook abonnee om van zulke lucratieve adviezen te profiteren... Meer...
Portefeuille
start tekst pointer WAvisie startte op 20-09-2012 een nieuwe portefeuille van € 25.000 en heeft al ruim 25% rendement (stand 31-12-2013)! De 1e posities zijn inmiddels ook verzilverd: € 2950 en 3480 winst !
10 redenen om lid te worden van WAvisie
start tekst pointer WAvisie koppelt risico en rendement zodanig, dat een prima nachtrust én een duurzaam bovengemiddeld rendement mogelijk is… Zie voor de 10 redenen de linkerbuttons. Meer...
Wat deed de AEX daar ?
start tekst pointer WAvisie werkt met rustgevende scenario´s; ons LT-scenario van nov-2011 wil nu BOVEN zeer zware weerstand 415 klimmen (nw koersdoel). Dat is een verlenging v h scenario met 2 jr ! Neem ook een abonnement op zulke visies; die wilt u toch niet missen ? Meer...